MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA J.M.A. S.COOP. (MGEP) es una cooperativa integrada en Corporación MONDRAGON y en MONDRAGON UNIBERTSITATEA y es el titular jurídico de la Escuela Politécnica Superior de MondragOn Unibertsitatea